Vanliga frågor om studioblixtar.

Här har vi har samlat några av de vanligaste frågorna angående studioblixtar.

Vad är skillnaden mellan blixt och B-ljus (halogenljus)?

Svar: Enkelt uttryckt, en blixt tänds endast under kamerans exponering medans ett B-ljus lyser konstant.
Vi brukar oftast rekommendera blixtljus framför B-ljus eftersom blixt har en rad fördelar. Låg värmeutveckling, enkel att justera upp och ned i uteffekt, högre ljusstyrka än B-ljus, färgtemperatur liknande dagsljus, bekvämare för motivet vid porträttfotografering…
Dessutom är Elinchroms alla blixtar utrustade med ett inställningsljus vilket förenklar förarbetet med placering och effektinställning på blixtarna.

Hur stark blixt behöver jag?

Svar: Det beror givetvis på vad som ska fotograferas och hur men här lite rekommendationer:

– 100Ws > Porträtt, Helfigur, Parfoto, Mindre till medelstora produkter
– 200Ws > Porträtt, Helfigur, Parfoto, Familjeporträtt, Mindre till medelstora produkter
– 300Ws > Porträtt, Helfigur, Parfoto, Familjeporträtt, Produktbilder
– 400Ws > Helfigur, Parfoto, Familjeporträtt, Gruppbild ca 12 personer, Produktbilder, Mindre interiörer
– 600Ws > Helfigur, Parfoto, Familjeporträtt, Gruppbild ca 18 personer, Produktbilder, Interiörer
– 1200Ws > Stora grupper, Stora interiörer, Produktfoto

Det här är naturligtvis bara rekommendationer eftersom blixtens effektomfång, val av reflektor/softbox, blixtens konstruktion och inte minst fotografens egna önskemål påverkar valet av blixt.

Vilken typ av kompaktblixt ska jag välja?

Svar: Det beror helt på vad du är för typ av fotograf. De olika modellerna fördelar sig enligt nedan.

– Elinchrom D-Lite it
Förstagångsköparen av studioblixtar, Den lilla hemmastudion, Mindre företag med sporadiskt behov av blixtljus, Som budget ”resekit” för yrkesfotografer

– Elinchrom BX-Ri
Seriösa amatörfotografer, Yrkesfotografen, Företag som frekvent använder blixtljus.

– Elinchrom RX
Yrkesfotografer, Avancerade amatörer, Företag som frekvent använder blixtlju

Vad är skillnaden mellan Ledtal och Wattsekunder (Ws)?

Svar: ”Vanliga” kamerablixtars styrka anges oftast som ett Ledtal för att förenkla beräkningen för hur stark blixt man behöver (Bländaren = Ledtalet delat i Motivavståndet). Denna beräkning bygger givetvis på att kameran och blixten har samma avstånd till motivet.
Eftersom en studioblixt sällan placeras tillsammans kameran och dessutom kan förses med en rad olika ljusformare (reflektorer, softboxar etc) så anges inte deras uteffekt som Ledtal. Istället talar man om Wattsekunder (Ws) eller Joule (J) (1 Ws är samma som 1 J). Dessa bägge enheter anger hur stor lagringskapacitet blixtens kondensatorer har. För att veta vilken blixtstyrka som bäst passar dina behov, titta på stycket ”Hur stark blixt behöver jag” eller fråga oss på Aifo.

Vad menas med brinntid?

Svar: Brinntiden anger hur länge blixtröret är tänt. Brinntiden har stor betydelse för hur skarpt ett motiv i rörelse återges. Man kan med andra ord säga att brinntiden är blixtens slutartid. Det går dock inte att direkt omsätta blixtens brinntid till kamerans slutartid efersom blixtrörets upptändningsfas och nedtoningsfas till viss del påverkar bilden.
En tumregel är att ta 1/3 av blixtens brinntid för att få motsvarande slutartid för kamera, d.v.s. en brinntid på 1/1000 sek motsvarar en slutartid på ca 1/350 sek.

Vad menas med blixtens laddningstid?

Svar: Uppladdningstid är den tid det tar att ladda upp kondensatorn till vald uteffekt mellan varje blixtutlösning.

Vad är slavtändning och Eye-Cell?

Svar: På Elinchroms blixtar finns det en fotocell, s.k. slavcell, som känner av när andra blixtar löses ut varpå blixten med slavcellen aktiverad löser ut. Denna funktion kan vara påslagen eller avslagen.
En  intelligent variant av slavcell finns numera på flera Elinchrom modeller, Eye-Cell. En blixt med en ”standard” slavcell kan inte utlösas av moderna kamerablixtar, från t.ex. Nikon/Canon, eftersom dessa kamerablixtar alltid avfyrar ett antal förblixtar (ej synliga med blotta ögat) som hjälper kameran med exponering, fokusinställning etc. Dessa förblixtar kommer att utlösa blixtens slavcell vilket innebär att när kameran exponerar så har redan blixten med slavcell utlöst och kommer ej med på bildresultatet.
Vissa Elinchrom blixtar, t.ex. D-Lite it, BX-Ri, Ranger RX Quadra, har en smart slavcell som kallas Eye-Cell. Dessa blixtar kan förprogrammeras, automatiskt eller manuellt, så att de undviker förblixtarna från kamerablixten och istället utlöser när ”exponeringsblixten” löser ut.

 Vilken effekt ska jag välja?

Svar: Det viktigt att ha klart för sig att måttenheten wattsekunder inte direkt motsvarar vilken ljusmängd som når motivet. Olika aggregat med samma effekt kan ge olika mycket ljus. Det beror på en mängd olika faktorer: blixtrörets utformning, blixthuvudets konstruktion, reflektorerna mm.
Ett aggregat på 1000 Ws ger mer ljus än ett aggregat på 100 Ws men vi har sett skillnader på mer än två bländarsteg mellan två aggregat från olika tillverkare med likvärdig effekt.
Som hjälp vid valet av blixtmodell, titta på stycket ”Hur stark blixt behöver jag” eller fråga oss på Aifo.

Varför är blixtens stabilitet, laddning bild till bild, så viktig?

Svar: Elinchroms samtliga blixtar är mycket stabila vad det gäller uteffekt, färgtemperatur och brinntid, d.v.s. oavsett vilken uteffekt som ställts in på blixten kommer den avge rätt mängd ljus, brinntid och samma färgtemperatur vid upprepade exponeringar. Och om du använder flera blixtar kommer de att ge samma uteffekt om du ställt in samma numeriskt tal på blixtens styrpanel.
Detta är mycket viktigt, du köper ju studioblixtar för att du vill ta kontroll över ljuset.

Vilken färgtemperatur har blixtljus?

Svar: Ljusets ”färg” mäter man i kelvingrader (K). Dagsljus, mitt på dagen, har ca 5.500 K. Ju lägre tal under 5.500 k, desto varmare (rödare) ljus. Ju högre tal över 5.500 K desto kallare (blåare) ljus.
Blixtljus ligger på ungefär 5.500 K vilket ger ett ljus mycket likt dagsljus. (B-ljus/Halogenljus har ca 3.200 K).

Vad menas med inställningsljus?

Svar: Elinchroms blixtar har föutom ett blixtrör även en lampa, inställningsljus eller modelling light, som vid behov kan tändas och ge ett kontinuerligt ljus. Inställningsljuset kan ställas så att det lyser proportionerligt med blixtstyrkan eller med full styrka. Denna funktion förenklar placering och inställning av blixten innan exponering.

Var får jag tag i service och reservdelar?

Svar: Kontakta Blixtservice telefon 070-316 8544 eller Aifo på telefon 08-720 06 45.

Hur lång garanti har Elinchrom?

Svar: Elinchrom har 2 års garanti när du köper från auktoriserade återförsäljare.

Vad menas med t0.5 när man anger blixtens brinntid?

De flesta tillverkare av studioblixtar anger blixtens binntid vid t0.5 vilket helt enkelt innebär att man mäter tidsintervallet mellan 50% av maxeffekt upp till 100% samt åter ned till 50% av maxeffekt.